Dětská razítka

Určeno především pro děti předškolního věku. Nesou motiv zvířat, rostlin, stavebních strojů, dopravních prostředků. Dále speciální učící razítka, která naučí děti písmena a čísla.